Πολιτική απορρήτου

Τα προσωπικά  δεδομένα των χρηστών του PastryChef.gr χρησιμοποιούνται, βάσει του ν.2472/97, αποκλειστικά για την εσωτερική τους χρήση στο site και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών καθώς και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται με κανένα τρόπο σε τρίτους.  
Ο χρήστης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από το PastryChef.gr για άνωθεν προαναφερόμενους λόγους.

Ο χρήστης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποιεσδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97), γνωστοποιώντας μας την ύπαρξη των αντιρρήσεών του καθώς και τους λόγους.